Disclaimer

Lees (aandachtig) deze gebruiksvoorwaarden. Ze bevatten de voorwaarden voor de toegang van bezoekers tot en het gebruik van deze website.
Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij je naar de desbetreffende Algemene Leveringsvoorwaarden, te vinden op Leveringsvoorwaarden.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
Acceptatie disclaimer. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar jij je uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en dergelijk zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Huid & Haar of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Huid & Haar levert inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.
Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site on-beschikbaar zou zijn, zal Huid & Haar de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld, stellen wij het zeer op prijs ons hierover in te lichten. Bel ons of gebruik het contactformulier.
Huid & Haar kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.
De inhoud van deze website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
Huid & Haar geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Huid & Haar kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
Deze website bevat hyperlinks naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Huid & Haar verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
Hoewel Huid & Haar alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Huid & Haar niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links op deze website leiden naar websites buiten het domein van Huid & Haar. Deze websites, die geen eigendom zijn van Huid & Haar, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Huid & Haar uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele informatie, producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op deze website.